UYGULAMALI MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI(UMEP)

Eğitmen : SMMM Mücahit YALÇIN
Tarih : 02 Eylül 2018 - 07 Ekim 2018
Toplam Eğitim Saati : 45 SAAT (Sadece Pazar Günleri Saat 10:00-18:00 Arası
Telefon : 0533 018 90 04
Yapılacağı Yer : KADIKÖY DEHA EĞİTİM KURUMU DERSLİKLERİ
Ücreti : 1.000 TL + KDV (%18)

UYGULAMALI MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI (UMEP) EĞİTİM KONULARI

1-ŞİRKET TÜRLERİ VE YAPILARI

*Şahıs Şirketleri
*Sermaye Şirketleri

2-ŞİRKET KURULUŞ İŞLEMLERİ VE KURULUŞ SÜRECİ

*Şahıs ve şirket türlerine göre şirket kuruluş süreçleri.
*Yeni TTK’ya göre dikkate edilmesi gereken özellikli hususlar.
*MERSİS sisteminden Anonim Şirket ve Limitet şirket kuruluş işlemleri.
*Tescile tabi olan kuruluşlarda ticaret sicil işlemleri,
*MERSİS sistemi üzerinden adres değişikliği,ünvan değişikliği,sermaye artışı,hisse devri, vb tüm değişiklik işlemleri ve uygulaması
*Son değişikliklerle birlikte şirket kuruluş işlemleri ve adım adım yapılması gerekenler çerçevesinde yol haritası.

3-MUHASEBE UYGULAMA İŞLEMLERİ

*Hizmet işletmeleri için gelir/gider kayıtlarının muhasebeleştirilmesi ve dönem sonu kapanış işlemleri
*Ticari işletmeler için mal alış ve iade işlemlerinin muhasebeleştirilmesi ve dönem sonu kapanış işlemleri.
*Üretim işletmeleri yevmiye kayıtları, stok maliyetlerinin muhasebeleştirilmesi ve dönem sonu kapanış işlemleri

Katılımcılar yukarıda belirtilen tüm işlemleri konusu ile ilgili gerekli fatura ve fatura benzeri vesikalar üzerinde uygulamalı olarak yapacaklardır.

4-SGK İŞLEMLERİ

*İşe giriş/İşten çıkış işlemleri,
*Bordro hazırlama ve ücret tahakkuklarının yapılması
*SGDP li çalışanlar için bordro hazırlama ve ücret tahakkuklarının yapılması
*Aylık hizmet bildirgesinin hazırlanması
*4/a(SSK) ve 4/b (Bağ-Kur) statüsünde çalışanlar için özellikli olan hususlar, emeklilik koşulları ve diğer özellikli konular.
*BES uygulaması kapsamında bordroların hazırlanması,ücret tahakkukları ve özellikli diğer konular.

5-BEYANNAMELERİN HAZIRLANMASI

*Yeni mevzuata göre İşletme Defterinde ve Serbest Meslek Defterinde DEFTER-BEYAN uygulaması
*Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi
*Kira geliri elde eden mükellefler için yıllık gelir vergisi beyannamesi
*Kurumlar Vergisi Beyannamesi
*Kurum Geçici ve Gelir Geçici beyannamelerin hazırlanması
*KDV-1 ve KDV-2 beyannamelerinin hazırlanması
*Muhtasar Beyannamenin hazırlanması

Katılımcılar yukarıda belirtilen tüm beyannamelerin hazırlanması işlemlerini uygulamada yapıldığı şekli ile ve Beyanname Düzenleme Programı(BDP) üzerinden uygulamalı olarak yapacaklardır.

6-DİĞER ÖZELLİKLİ KONULAR

*İhracat işlemleri,yevmiye kayıtları ve ilgili KDV Beyannamesinin hazırlanması
*İhraç kayıtlı mal teslimi,yevmiye kayıtları ve KDV Beyannamesinin hazırlanması
*Tecil,Terkin,İade ve Mahsup işlemleri
*Kıdem ve İhbar tazminatına hak kazanma şartları,tazminatların hesaplanması.
*Fazla çalışma ve Fazla süreli çalışmalarda mesai ücretlerinin hesaplanması
*İş kanununa göre işçi /işverenin hak ve yükümlülükleri

***Eğitim programımızda, her işlem uygulaması ile yapılacağından dolayı katılımcıların eğitime kendilerine ait dizüstü bilgisayarlarıyla (laptop) katılmaları gerekmektedir.

***Tüm katılımıcılarımıza eğitim tarihinden itibaren 3 ay boyunca www.meddenetim.com adresi üzerinden ücrestiz danışmanlık hizmeti verilecektir

Bu eğitimle temel iki farklı amacımız var;
 

Bunlardan ilki,mesleki uygulamalarda eğitim hayatımız boyunca maalesef bir türlü edinemediğimiz ancak her iş başvurusunda karşımıza çıkan mesleki tecrübeyi elde etmek.Çünkü gerek eğitim hayatımız boyunca gerekse staja başlama ve yeterlilik sınavlarına hazırlık aşamsında hep bu mesleğin teorisini çalıştık, bir türlü mesleki uygulama yapamadığımız için istenilen mesleki tecrübeyi edinemedik.

Bir diğer amacımız,gerek bağımlı gerekse de kendi ofisini açıp bağımsız çalışacak meslektaşlarımızı yalnız bırakmamak Bu çerçevede her türlü işletmeye müşavrilik hizmeti verebilecek kadar bir alt yapı oluşturmak bu eğitmde ki temel amacımızdır.Bunun içindir ki bu eğitimlerimize katılan meslekatşlarımıza,benzer eğitim vermeye çalışan başka hiç bir kurumun yapamadığı,eğitim sonrası ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyoruz.Bu çerçevede eğitimin sürekliliği ve gönüllülük esasına inandığımız için meslek hayatı boyunca, hep meslektaşlarımızın yanında olmaya çalıştık ve bu nedenle MED AİLESİ olarak her geçen gün daha da büyüyoruz.