Denetim

Amacımız;

İşletmenizin yıllık finansal tablo ve diğer finansal bilgilerinin,bu tablo ve bilgiler için belirlenen kriterlere uygunluğu ve doğruluğu hususunda defter,kayıt ve belgeler üzerinden gerekli denetimlerin yapılması ve değerlendirmelerimizin raporlandırılmış hali ile yönetime sunulması.

İşletmenizin hedeflerine ulaşması ve misyonlarını gerçekleştirmesi,bu yolda ilerlerken önüne çıkabilecek belirsizliklerin en aza indirilmesi,sürekli değişen koşullar hizmet ve/veya mal alanların talepleri ve önceliklerini göz önünde bulundurmak suretiyle ileride oluşabilecek tehditleri veya yaratılabilecek fırsatları değerlendirerek yönetimi daha da güçlendirecek iç kontrol sistemini oluşturmak