Müşavirlik

Amacımız;

Muhasebe sistemini kurmak ve geliştirmek.Bu konuda gerekli personel desteğini veya personel istihdamını sağlamak.

Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve ilgili mevzuat hükümlerine göre defter tutmak,bilanço,kar-zarar tablosu hazırlamak, beyannameleri ve bildirim formlarının düzenlenmesi.

Şirket satın alma ve birlşeme,nevi değişikliği,şirket yeniden yapılandırma,kurumsal strateji geliştirme,şahıs firmalarının şirketlere çevrilmesi veya şirketlerin şahıs firmalarına çevrilmesi gibi işlemleri yapmak ve bu tür konularda çözüm önerileri sunmak.