Eğitim

Amacımız;

Genel katılıma açık eğitimler ile güncel konuların ve dönemsel olarak önemlilik arz eden işlemler hakkında yapacağımız eğitim programları ile uygulama sürecine ışık tutmak. Kurum içi eğitimler ile, kurumunuza yönelik eğitim programlarının hazırlanması ve ilgili personellerin sürece hazırlanmasını sağlamak.