UYGULAMALI MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI(UMEP)

Eğitmen : SMMM Mücahit YALÇIN
Tarih : 15 Nisan 2018 - 13 Mayıs 2018
Toplam Eğitim Saati : Sadece Pazar Günleri Saat 10:00-18:00 Arası(Toplam 40 Saat)
Telefon : 0533 018 90 04
Yapılacağı Yer : KADIKÖY DEHA EĞİTİM KURUMU DERSLİKLERİ
Ücreti : 1.000 TL (%18 KDV DAHİL)

EĞİTİM KONULARI

1-ŞİRKET TÜRLERİ VE YAPILARI

*Şahıs Şirketleri
*Sermaye Şirketleri

2-ŞİRKET KURULUŞ İŞLEMLERİ VE KURULUŞ SÜRECİ

*Şahıs ve şirket türlerine göre şirket kuruluş süreçleri.
*Yeni TTK’ya göre dikkate edilmesi gereken özellikli hususlar.
*MERSİS sisteminden Anonim Şirket ve Limitet şirket kuruluş işlemleri.
*Tescile tabi olan kuruluşlarda ticaret sicil işlemleri,
Son değişikliklerle birlikte şirket kuruluş işlemleri ve adım adım yapılması gerekenler.

3-MUHASEBE UYGULAMA İŞLEMLERİ

*Hizmet işletmeleri için gelir/gider kayıtlarının muhasebeleştirilmesi ve dönem sonu kapanış işlemleri
*Ticari işletmeler için mal alış ve iade işlemlerinin muhasebeleştirilmesi ve dönem sonu kapanış işlemleri.
*Üretim işletmeleri yevmiye kayıtları, stok maliyetlerinin muhasebeleştirilmesi ve dönem sonu kapanış işlemleri
Katılımcılar yukarıda belirtilen tüm işlemleri konusu ile ilgili gerekli fatura ve fatura benzeri vesikalar üzerinde uygulamalı olarak yapacaklardır.

4-SGK İŞLEMLERİ

*İşe giriş/İşten çıkış işlemleri,
*Bordro hazırlama ve ücret tahakkuklarının yapılması
* SGDP li çalışanlar için bordro hazırlama ve ücret tahakkuklarının yapılması
*Aylık hizmet bildirgesinin hazırlanması
*4/a(SSK) ve 4/b (Bağ-Kur) statüsünde çalışanlar için özellikli olan hususlar, emeklilik koşulları ve diğer özellikli konular.

5-BEYANNAMELERİN HAZIRLANMASI

*Yeni mevzuata göre İşletme Defterinde ve Serbest Meslek Defterinde DEFTER-BEYAN uygulaması
*Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi
*Kira geliri elde eden mükellefler için yıllık gelir vergisi beyannamesi
*Kurumlar Vergisi Beyannamesi
*Kurum Geçici ve Gelir Geçici beyannamelerin hazırlanması
*KDV-1 ve KDV-2 beyannamelerinin hazırlanması
*Muhtasar Beyannamenin hazırlanması(Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi)
Katılımcılar yukarıda belirtilen tüm beyannamelerin hazırlanması işlemlerini uygulamada yapıldığı şekli ile ve Beyanname Düzenleme Programı(BDP) üzerinden uygulamalı olarak yapacaklardır.

6-DİĞER ÖZELLİKLİ KONULAR

*İhracat işlemleri,yevmiye kayıtları ve ilgili KDV Beyannamesinin hazırlanması
*İhraç kayıtlı mal teslimi,yevmiye kayıtları ve KDV Beyannamesinin hazırlanması
*Tecil,Terkin,İade ve Mahsup işlemleri
*Kıdem ve İhbar tazminatına hak kazanma şartları,tazminatların hesaplanması.
*Fazla çalışma ve Fazla süreli çalışmalarda mesai ücretlerinin hesaplanması
*İş kanununa göre işçi /işverenin hak ve yükümlülükleri
*E-Serbest Meslek Makbuzu
*E-İrsaliye ve E- Müstahsil Makbuzu

***Eğitim programımızda, her işlem uygulaması ile yapılacağından dolayı katılımcıların eğitime kendilerine ait dizüstü bilgisayarlarıyla (laptop) katılmaları gerekmektedir.

***Tüm katılımıcılarımıza eğitim tarihinden itibaren 3 ay boyunca www.meddenetim.com adresi üzerinden ücrestiz danışmanlık hizmeti verilecektir.