İLERİ DÜZEY VERGİ UYGULAMALARI EĞİTİMİ

Eğitmen : SMMM Mücahit YALÇIN
Tarih : 10 Ağustos 2017 - 11 Ağustos 2017
Toplam Eğitim Saati : Eğitim Saat 10:00-17:00
Telefon : 0533 018 90 04
Yapılacağı Yer : TÜRK TELEKOM TEKNOLOJİ MERKEZİ
Ücreti : BU EĞİTİME SADECE İLGİLİ KURUM ÇALIŞANLARI KATILACAKTIR

A)VERGİ USUL KANUNU

-Vergi suç ve cezaları,vergi uyuşmazlıkları ve çözüm yolları
-Gecikme zammı ve gecikme faizi uygulaması
-Amortisman ve değerleme işlemleri

B)KURUMLAR VERGİSİ KANUNU

-Kurumlar vergisi kanununda bulunan istisnalar
-İndirilebilecek giderler ve indirilmeyecek giderler
-Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı
-Örtülü serameye tutarı, ve hesaplanması
-Örneklerle Kurumlar vergisi beyannamesinin hazırlanması ve önemlilik arz eden hususlar

C)GELİR VERGİSİ KANUNU

-Gelir vergisi kanununda muafiyet ve istsnalar
-İndirilebilecek giderler ve indirilmeyecek giderler
-Örneklerle Gelir vergisi beyannamesinin hazırlanması ve önemlilik arz eden hususlar

D)DÖNEM SONU İŞLEMLERİ

-Örnek anlatımlarla dönem sonu işlemleri ve uygulaması

E)MEVZUATTAKİ GÜNCEL DEĞİŞİKLİKLER VE UYGULAMALARI