İNŞAAT MUHASEBESİ VE VERGİ UYGULAMALARI

Eğitmen : SMMM Cafer ŞUEKİNCİ
Tarih : 18 Mart 2018 - 18 Mart 2018
Toplam Eğitim Saati : Eğitim Saat 10:00-17:00 Arasına Yapılacak(1 Saatlik Öğlen Arası Verilecektir)
Telefon : 0533 018 90 04
Yapılacağı Yer : KADIKÖY DEHA EĞİTİM KURUMU DERSLİKLERİ
Ücreti : 300 TL+18 KDV Katılımcılara Eğitim Notları Ücretsiz Dağıtılacaktır.

EĞİTİM KONULARI

1. İNŞAAT ÇEŞİTLERİ

1.1. Özel İnşaat
1.1.1. Kat Karşılığı İnşaat
1.1.2. Arsa Sahibinin Satış Amaçlı İnşaat Faaliyeti
1.1.3. Arsa Sahibinin Kullanım Amaçlı İnşaat Faaliyeti
1.2. İnşaat Taahhüt İşleri

2. KAT KARŞILIĞI İNŞAAT FAALİYETİ VE İŞ AKIŞI

2.1. Müteahhit Yetki Belgesi Alınması
2.2. Kat Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesi
2.3. Yapı Ruhsatı Alınarak İnşaatın Başlaması
2.4. Sgk Dosyasının Açılması
2.5. Arsa Payı Temlik İşlemi
2.6. Kat İrtifakının Kurulması
2.7. Yapı Kullanım Belgesinin Alınması

3. KAT KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

3.1. Arsa Sahibinin Vergisel Yükümlülükleri
3.1.1. Kendi Arsasına Bir Defaya Mahsus Kullanım Amaçlı İnşaat Yapanların Vergilendirilmesi
3.1.2. Arsa Sahibinin Kdv Açısından Vergisel Durumu
3.1.3. Arsa Sahibinin Müteahhitten Aldığı Bağımsız Bölümlerin Satış İşleminin Vergilendirilmesi
3.1.4. Tapuda Arsa Sahibine Ait Olmakla Birlikte Gerçekte Müteaahhide Ait Olan Dairelerin Satılması Durumunda Vergilendirme
3.1.5. Veraset Yoluyla Edinilen Arsaların Vergilendirilmesi
3.2. Müteahhitin Vergisel Yükümlülükleri
3.2.1. Müteahhidin İnşaat Devam Ederken Yaptığı Satışların Vergisel Yönleri (Topraktan Satış)
3.2.2. Arsa Sahibine Konut Teslimi Maliyet Tespiti
3.2.3. Konutlarda Kdv Oranı
3.2.3.1. Tapu Satışlarında Kdv Matrahı
3.2.4. İş Ortaklığı Şeklinde Yapılan İnşaat İşleri

4. KAT KARŞILIĞI İNŞAAT MUHASEBE UYGULAMALARI

4.1. Kat Karşılığı İnşaat Faaliyeti Örnek Muhasebe Uygulamaları
4.2. Kat Karşılığı İnşaat Muhasebe Uygulaması Monografi
4.2.1. Başladığı Yıl Biten Kat Karşılığı İnşaat İşleri
4.2.2. Birden Fazla Yıla Sirayet Eden Kat Karşılığı İnşaat İşleri
4.3. İş Ortaklığının Kurumlar Vergisi Mükellefi Olarak Taahhüd İş Yapması
4.4. İş Ortaklığının Adi Ortaklık Şeklinde Kurulması
4.5. İşletme Defteri Kat Karşılığı İnşaat Muhasebe Uygulaması
4.6. İşletmenin Aktifine Kayıtlı Arsa Üzerinde Satmak Amacıyla İnşaat Firmasına Bina İnşaatı Yaptırması
4.7. İşletmenin Aktifine Kayıtlı Arsa Üzerinde Yatırım Amacıyla İnşaat Yapması

5. KAT KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİNDE SGK ASGARİ İŞÇİLİK HESAPLAMASI

5.1. Kat Karşılığı İnşaat İşlerinde İşin Başlama Ve Bitiş Tarihinin Tespiti
5.2. İlişiksizlik Belgesi Verilme Süreleri
5.3. Örnek Asgari İşçilik Uygulamaları

6.YILLARA YAYGIN İNŞAAT İŞLERİ VERGİ MEVZUATI VE SGK UYGULAMALARI

7.İŞ ORTAKLIĞI VE ADİ ORTAKLIK ŞEKLİNDE Kİ İNŞAAT İŞLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ VE MUHASEBE UYGULAMLARI

8.İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN BAŞLANGICINDAN İSKAN ALINMASINA KADAR ÖRNEK BELGELER ÜZERİNDEN TÜM MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMARININ ANLATILMASI

EĞİTMEN SMMM CAFER ŞUEKİNCİ HAKKINDA KISA BİLGİ

KİTAP

-Çatıkkaş Özgür, Şuekinci Cafer , Hesap Uzmanları Derneği, “TMS-11 İnşaat Sözleşmeleri Standardına Göre İnşaat Muhasebesi ve Vergi Uygulamaları” Ocak 2013

-Çatıkkaş Özgür, Şuekinci Cafer , Hesap Uzmanları Derneği, “Kat Karşılığı İnşaat Muhasebesi ve Vergi Uygulamaları” Ağustos 2016

MAKALE 

-Çatıkkaş Özgür, Şuekinci Cafer ,Vergi dünyası dergisi, “Özel İnşaat(yap-sat) İşletmelerinin Vergisel Yönleriyle İncelenmesi ve Muhasebe Uygulamaları “ Nisan -2012 , s.170 -179

-Çatıkkaş Özgür, Şuekinci Cafer , Vergi Sorunları Dergisi, “ Yeni Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı ile Özel İnşaat Faaliyetine Getirilen Düzenlemelerin Mevcut Vergi Kanunlarıyla Karşılaştırılması” Ekim 2013

SEMİNER

-İstanbul Müteahhitler Derneği “ Kat Karşılığı İnşaat faaliyetinin vergilendirilmesi” semineri, Ocak 2013

-Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Eğitmeni olarak Halkbankası personeli SPK sınavlarına yönelik ''İnşaat Gayrimenkul Muhasebesi Eğitimi ''2017 Mayıs