ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI EĞİTİMİ (UFRS)

Eğitmen Doç.Dr.Nevran KARACA
Tarih : 10 Kasım 2019 
Toplam Eğitim Saati : Saat 10:00-18:00 Arası
Telefon : 0533 018 90 04
Yapılacağı Yer : KADIKÖY DEHA EĞİTİM KURUMU DERSLİKLERİ
Ücreti : 400 TL (%18 KDV DAHİL)

EĞİTİM İÇERİĞİ:

1.Finansal Raporlamaya Ait Kavramsal Çerçeve

2.Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması

3.İşletme Birleşmeleri

4.Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler

5.Faaliyet Bölümleri

6.Konsolide Finansal Tablolar

7.Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü

8.Türkiye Muhasebe Standartlarında Finansal Tabloların Sunuluşu

9.Muhasebe Politikaları,Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar

10.Stoklar,Nakit Akış Tablosu

11.Raporlma Döneminden Sonraki Olaylar

12.Gelir Vergileri, Maddi Duran Varlıklar

13.Ara Dönem Finansal Raporlama

14.Varlıklarda Değer Düşüklüğü