TÜRK VERGİ SİSTEMİ VE ULUSLARARASI VERGİ ANLAŞMALARI

Eğitmen : SMMM Mücahit YALÇIN
Tarih : 20 Kasım 2018 - 21 Kasım 2018
Toplam Eğitim Saati : 10:00-17:00
Telefon : 0533 018 90 04
Yapılacağı Yer : WORKINN HOTEL KOCAELİ
Ücreti : KURUM İÇİ EĞİTİM

A)TÜRK VERGİ SİSTEMİ
-Harcama Üzerinden Alınan Vergiler
-Gelir Üzerinden Alınan Vergiler
-Servet Üzerinden Alınan Vergiler
-Dolaylı ve Dolaysız Vergiler
-Vergi Kanunlarımızın Yorumlanmasında ve Mevzuat Takibinde Dikkat Edilecek Hususlar
-Tebliğ, Sirküler, Özelgenin Türk Vergi Sisteminde ki Yeri ve Önemi

B)TEMEL VERGİ KANUNLARI
-Vergi Usul Kanunu ve Özellikli Konular
-Kurumlar Vergisi Kanunu ve Özellikli Konular
-Gelir Vergisi Kanunu ve Özellikli Konular
-Katma Değer Vergisi Kanunu ve Özellikli Konular

C)DİĞER ÖZELLİKLİ KONULAR
-Katma Değer Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Kanununda Tevkifat Uygulaması ve Özellikli Konular
-İthalat ve İhracat süreci genel değerlendirilmesi ve özellikli konular
-İhraç Kayıtlı Mal Teslimi ve özellikli konular
-İthalat işlemleri ve Özellikli konular,
-Hizmet ithalatı, vergilendirme ve beyanname süreci(KDV 2,Stopaj vb) ile birlikte diğer özellikli konular
-Uluslararası vergi ve anlaşmaları ve özellikli konular