KDV İADESİ UYGULAMALI EĞİTİM PROGRAMI

Eğitmen : SMMM Serkan SÜNMEZ (Kültür Ünv.Öğretim Görevlisi)
Tarih : 11 Şubat 2018 - 04 Mart 2018
Toplam Eğitim Saati : 40 SAAT (Sadece Pazar Günleri Saat 10:00-18:00 Arası)
Telefon : 0533 018 90 04
Yapılacağı Yer : KADIKÖY DEHA EĞİTİM KURUMU DERSLİKLERİ
Ücreti : 1.000 TL (%18 KDV DAHİL)

1)MAL İHRACATI

*Mal ihracat istisnasının KDV Kanunundaki Yeri
*İade İçin Aranan Belgeler
*İade Talebinin Katma Değer Vergisi Beyannamesinde Gösterilmesi
*Örnek Uygulamalar
*Mal İhracatı İle İlgili Muhasebe Kayıtları
*Nakten veya Mahsuben İadede Sınır ve YMM Süreci

2)HİZMET İHRACATI

*Hizmet İhracat İstisnasının KDV Kanunundaki Yeri
*İade için Aranan Belgeler
*İade Talebinin Katma Değer Vergisi Beyannamesinde Gösterilmesi
*Örnek Uygulama
*Hizmet İhracatı ile İlgili Muhasebe Kayıtları
*Nakten veya Mahsuben İadede Sınır ve YMM Süreci

3)İHRAÇ KAYITLI TESLİMLER

*İhraç Kayıtlı Teslim İstisnasının KDV Kanunundaki Yeri
*Kimlerin imalatçı Sayılacağı
*İade İçin Aranan Belgeler
*Tecil-Terkin Uygulamasının KDV Beyannamesinde Gösterilmesi
*Örnek Uygulama
*İhraç Kayıtlı Teslimler ile İlgili Muhasebe Kayıtları
*Nakten veya Mahsuben İadede Sınır ve YMM Süreci

4)TEVKİFATA TABİ İŞLEMLERDE KDV İADESİ

*Tevkifata Tabi İşlemler ve Tevkifat Oranları
*İade İçin Aranan Belgeler
*Tevkifata Tabi İşlemlerin KDV Beyannamesinde Gösterilmesi
*Örnek Uygulama
*Tevkifata Tabi İşlemlerin Muhasebe Kayıtları
*Nakten veya Mahsuben İadede Sınır ve YMM Süreci

5)KDV İADE İŞLEMLERİNDE ARANAN BELGELER (UYGULAMALI)

*Yüklenilen KDV Listesinin Oluşturulması
*İndirilecek KDV Listesinin Oluşturulması
*Gümrük Beyannamesi Listelerinin Oluşturulması
*İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosunun Doldurulması
*İhraç Kayıtlı Satış Faturaları Listesinin Oluşturulması
*Tevkifatlı Satış Faturaları Listesinin Oluşturulması
*Standart İade Talep Dilekçesinin Oluşturulması

6)YATIRIM TEŞVİK BELGESİNDE İADE

*Beyan Döneminin Tespiti
*İade Talep Süreci ve Gerkli Belgeler
*Örnek Uygulama

7)HIZLANDIRILMIŞ İADE SİSTEMİ (HİS)

*HİS Uygulaması Kapsamına Girecek Mükellefler
*HİS Uygulamaında İade Talebi ve Süreçleri
*HİS Sertifikası Almak İçin Gerekli Şartlar ve HİS Sertifika İptali

8) ÖZEL ESASLAR (KDVİRA RAPORU)

*Özel Esaslara tabi Mükellefler ile Bu Mükelleflerden mal veya hizmet Satın Alan mükelleflerin iadelerinin yapılmasında özellikli durumlar
*İadelerin yerine getirilmesi ve sorunun çözülmesinde izlenecek yolların ortaya konması.
*Genel esaslara geçmenin şartları,
*Özel esaslardaki mükelleflerden mal ve hizmet alımında işlemin gerçekliğinin ispatı
*KDV iadesi kontrol raporunda belirtilen muhtemel hatalar ve çözüm yolları

Eğitim programımız çerçevesinde tüm iade süreçleri ,muhasebe kayıt işlemleri, iade talebi ve/veya tecil-terkin işlemleri ve örnek ile belge ve listeler üzerinden uygulamalı olarak yapılacaktır.