HENÜZ ÖDENMEMİŞ İŞYERİ KİRA BEDELİ ÜZERİNDEN GELİR VERGİSİ TEVKİFATI (STOPAJ) UYGULAMASI

SMMM Mücahit YALÇIN

 mchtyalcin@gmail.com

I-GİRİŞ

Gerçek kişilerden kiralanan ve iktisadi bir işletmenin aktifine kayıtlı olmayan işyerlerine ait kira ödemelerinin geciktirilmesi ve sonraki dönemlerde ödemenin yapılması durumunda, kira bedeli üzerinden gelir vergisi tevkifatının yapılıp yapılmayacağı bu çalışmanın konusunu oluşturuyor.

II-İŞYERİ KİRA ÖDEMELERİNDE NAKDEN VEYA HESABEN ÖDEME

GVK’nun 96’ncı maddesine göre vergi tevkifatının 94’üncü madde kapsamına giren nakden veya hesaben yapılan ödemelere uygulanacağı belirtilmiştir. Vergi tevkifatı, ücretler dışında kalan ödemelerde gayrisafi tutarlar üzerinden yapılır.

Nakden ödeme; kişinin mal varlığında ki nakdi veya ayni değerlerinin ödeme yapılan kişinin mal varlığına ve fiili tasarrufuna geçirilmesidir.
Örneğin; nakit para verilmesi, alacaklının banka hesabına para yatırılması veya para ile temsil edilen menfaat sağlanması nakden ödeme sayılır.

Hesaben ödeme; vergi kesintisi yapacak kişiyi (kiracı),hak sahiplerine karşı borçlu durumda gösteren her türlü kayıt ve işlem hesaben ödeme olarak kabul edilir. Daha genel bir ifade ile borçta oluşan artış sonucu kesinti yapacak kişinin pasifinde artışa sebebiyet veren işlemlerdir. Hesaben ödemede, hak sahibi açısından bakıldığında söz konusu gelir, yapılan kayıt ve işlemle hak sahibi tarafından talep edilebilir duruma gelmektir.

III-ÖDENMEYEN İŞYERİ KİRA TUTARI ÜZERİNDEN GELİR VERGİSİ TEVKİFATI (STOPAJ) YAPILIR MI?

Kiralanan işyerine ait her hangi bir kira ödemesi yapılmadığı halde Vergi Usul Kanuna göre tutulması mecburi olan defterlere kira tutarının gider kayıt edilmesi durumunda (hesaben ödeme olarak kabul edilir) söz konusu kira tutarı üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılacaktır.

Kira bedelinin nakden veya aynen ödenmemesi ve aynı zamanda defterlere gider olarak yazılmaması halinde her hangi bir tevkifat yapılmayacaktır.

IV.SONUÇ

İşyeri kira bedeli ödenmediği halde defterlere gider yazılması veya kira bedelinin nakdi yada ayni (mal ile ödeme) olarak ödenmesi durumunda gelir vergisi tevkifatının yapılması gerekir.

Yararlanılan Kaynaklar

*193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
YASAL UYARI: Yayınlanan makale de tüm haklar yazara aittir. Yazar adı ve www.meddenetim.com adı kullanılmadan alıntı yapılamaz.

Okunma Sayısı : 196344