BOBİ FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI EĞİTİMİ

Eğitmen Doç.Dr.Nevran KARACA
Tarih : 3 Kasım 2019 
Toplam Eğitim Saati : Saat 10:00-18:00 Arası
Telefon : 0533 018 90 04
Yapılacağı Yer : KADIKÖY DEHA EĞİTİM KURUMU DERSLİKLERİ
Ücreti : 400 TL (%18 KDV DAHİL)

EĞİTİM İÇERİĞİ:

1.Genel Açıklamalar ve Kavramlar

2.Nakit Akiş Tablosu

3.Muhasebe Politikaları, Tahminler

4.Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar

5.Hasılat,Stoklar,Maddi Olmayan Duran Varlıklar,Kiralamalar,Varlıklarda Değer Düşüklüğü,Karlılıklar, Şarta Bağlı Yükümlülükler,Yabancı Para Çevrim İşlemleri

6.İş Birleşmeleri  ve Konsolide ve Solo Finansal Tablolar

7.Gelir Üzerinden Alınan Vergiler

8.Ara Dönem Finansal Raporlama

9.Dipnotlar

10.BOBİ FRS ve TRFS Karşılaştırması