2019 YILI BAZI VERGİ İSTİSNA VE HADLERİ

SMMM Mücahit YALÇIN

 mchtyalcin@gmail.com

2018 yılının son gününde mükerrer sayılar ile yayımlanan Resmi gazetelerde, 2019 yılından itibaren geçerli olacak bazı vergisel istisna ve hadlere ait tutarlar güncellendi. Değişiklik ile birlikte bazı istisna ve hadlere ait güncel tutarlar aşağıda ki gibidir;
 
GELİR VERGİSİ KANUNU

1.Mesken Kira Gelirinde İstisna Tutarı                                              :5.400 TL
 
2.İşyeri dışındaki yerler için günlük yemek istisna tutarı                   : 19 TL (KDV Hariç)
 
3.Engelli İndirimi;
            I. Derece Engelli İndirimi        :1.200 TL
            II. Derece Engelli İndirimi       :650 TL
            III. Derece Engelli İndirimi      :290 TL
 
4.Basit Usule Tabi Mükellefler İçin;
            a. Büyükşehir Belediye Sınırları İçin Yıllık Kira Haddi              :9.000 TL
            b. Büyükşehir Belediye Sınırları Dışında ki Yıllık Kira Haddi    :6.000 TL
            c. Kazançtan İndirim Tutarı                                                       :11.000 TL
 
            d. Basit Usulde Devam Etmek İçin;
 
1)Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların yıllık alımları tutarının 120.000 TL veya yıllık satışları tutarının 180.000 TL ‘yi aşmaması,
 
2)1 numaralı bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanların bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatının 60.000 TL’yi aşmaması,
 
3)1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamının 120.000 TL’yi aşmaması gerekir.
 
5.Değer Artış Kazancı İstisna Tutarı                                                              :14.800 TL

6.Arızi Kazanç İstisnası                                                                                 :33.000 TL

7. Tevkifat ve İstisna Uygulanmayan MSİ ve GMSİ İstisna Tutarı                 :2.200 TL
 
   
8.Gelir Vergisi Dilimleri;
I) 18.000 TL'ye kadar                                                                                                            % 15
 
II) 40.000 TL'nin 18.000 TL'si için 2.700 TL, fazlası                                                             % 20
 
III) 98.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL, (ücret gelirlerinde 148.000 TL'nin
 40.000 TL'si için 7.100 TL), fazlası                                                                                      % 27
 
IV) 98.000 TL'den fazlasının 98.000 TL'si için 22.760 TL, (ücret gelirlerinde
148.000 TL'den fazlasının 148.000 TL'si için 36.260 TL), fazlası                                         % 35
 
 
VERGİ USUL KANUNU
1.Fatura Kesme Mecburiyetinde Tutar                                             : 1.200 TL (KDV Dahil)

2.Demirbaşlar İçin Doğrudan Gider Yazma Sınırı                            : 1.200 TL (KDV Hariç)

3.Tahakkuktan Vazgeçme Tutarı                                                      : 33 TL

4.İzaha Davet İçin Sahte veya Yanıltıcı Belge Tutarı                       : 70.000 TL
 
VERASET İNTİKAL VERGİSİ
1.Eş ve Çocuklardan Her birisine kalan miras hisse tutarının 250.125 TL ‘si istisnadır.

2.Çocuk yok ise eşe kalan miras hisse tutarının 500.557 TL’si istisnadır.

3.Bedelsiz intikallerde 5.760 TL’ ye kadar olan tutar istisnadır

4.Yarışma, çekiliş ve şans oyunlarında kazanılan ikramiyenin 5.760 TL’ si istisnadır.
 
DAMGA VERGİSİ KANUNU
1.Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinde Damga Vergisi                                            : 72.70 TL

2.Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Damga Vergisi                                              : 97.10 TL

3.Katma Değer Vergisi Beyannamesinde Damga Vergisi                                       : 48.00 TL

4.Muhtasar Beyannamede Damga Vergisi                                                              : 48.00 TL

5.SGK Aylık Hizmet Bildirgesinde Damga Vergisi                                                   : 35.70 TL

6.Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile Muhtasar Beyannamesinde Damga Vergisi      : 56.90 TL
 
 

Okunma Sayısı : 295258