2017 YILI HADLERİ

SMMM Mücahit YALÇIN

 mchtyalcin@gmail.com

2017 YILI BAZI İSTİSNA VE İNDİRİM TUTARLARI İLE GELİR VERGİSİ TARİFESİ

27 Aralık 2016 tarihli ve 29931 sayılı resmi gazetede yayımlanan 296 seri no'lu Gelir Vergisi Kanunu genel tebliği ile 476 seri no'lu Vergi Usul Kanunu genel tebliğine göre yeni yılda uygulanacak bazı istisna,indirim ve gelir vergisi tarifesi şöyle olacak;

1-Gayrimenkul Sermaye İradı İstisnası (GVK.Md.21)

Binaların Mesken Olarak Kiraya Verilmesinden Bir Takvim Yılı İçinde Elde Edilen Hasılatın

2016 Yılı İstisna Tutarı TL

2017 Yılı İstisna Tutarı TL

3.800

3.900

 

2-Yemek İstisnası (GVK.Md.23/8)

İşverenlerce, İş Yerinde Veya İş Yerinin Eklentilerinde Yemek Verilmeyen Durumlarda, Yemek Bedelinin İşverenlerce, Yemek Verme Hizmetini Sağlayan Mükelleflere(Örneğin Ticket Card Servis.vb.)

UNUTMAYALIM: Bu miktardan fazla ödenen yemek bedelleri netten brüte gidilerek ücret olarak vergilendirilir.

2016 Yılı İstisna Tutarı TL

2017 Yılı İstisna Tutarı TL

13,70+KDV

14,00 +KDV

 

3-Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartlarından Olan İşyeri Kira Bedeline İlişkin Tutar (GVK.Md.47/2).

 

2016 Yılı       Kira Bedeli    TL

2016 Yılı    Kira Bedeli TL

Büyük Şehir Belediye Sınırları İçinde

6.300

6.500

Diğer Belediyelerde

4.200

4.300

 

4-Değer Artış Kazanç İstisnası(GVK. Mük.Md.80).

 

Mükerrer 80 inci Maddede Yer Alan Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı (menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlananlar hariç)

2016 Yılı   İstisna Tutarı  TL

2017 Yılı İstisna Tutarı TL

11.000

11.000

 

5-Arizi Kazanç İstisnası (GVK.Md.82).

 

Gelir Vergisi Kanununun 82 nci Maddesinde Yer Alan Arızi Kazançlara İlişkin İstisna Tutarı

2016 Yılı İstisna Tutarı  TL

2016 Yılı İstisna Tutarı TL

24.000

24.000

 

6-Beyan Edilmeyecek Gelir (GVK.Md.86)

 

Tevkifata Ve İstisnaya Konu Olmayan Menkul Ve Gayrimenkul Sermaye İratlarına İlişkin Beyanname Verme Sınırı

2016 Yılı    İstisna Tutarı TL

2016 Yılı İstisna Tutarı TL

1.580

1.600

 

7-Engellilik İndirimi
193 sayılı Kanunun 31 inci maddesinde yer alan engellilik derecesi ve indirimi tutarları

Engelli Derecesi

Engellilik Oranı %

2016 Yılı İstisna Tutarı  TL

2017 Yılı İstisna Tutarı TL

Birinci Derece

80

900

900

İkinci Derece

60

460

470

Üçüncü Derece

40

210

210

 

8.Fatura Kullanma Mecburiyeti

Fatura Kullanma Mecburiyeti

2016 Yılı İstisna Tutarı TL

2017 Yılı İstisna Tutarı TL

900

900

 

Okunma Sayısı : 195323