KDV İADESİ UYGULAMA EĞİTİMİ

Eğitmen SMMM Mücahit YALÇIN
Tarih : 6 Ekim 2024'de Başlıyor (Sadece Pazar Günleri)
Toplam Eğitim Saati  :Saat 10:00-18:00 Arası                              
Telefon : 0533 018 90 04
Yapılacağı Yer : KADIKÖY
Ücreti : 7.500,00 TL +%20 KDV

EĞİTİM İÇERİĞİ:

A)MAL İHRACATI

1.Mal ihracat istisnasının KDV Kanunundaki Yeri
2.İade İçin Aranan Belgeler
3.İade Talebinin Katma Değer Vergisi Beyannamesinde Gösterilmesi
4.Örnek Uygulamalar
5.Mal İhracatı İle İlgili Muhasebe Kayıtları
6.Nakden veya Mahsuben İadede Sınır ve YMM Süreci

B)HİZMET İHRACATI

1.Hizmet İhracat İstisnasının KDV Kanunundaki Yeri
2.İade için Aranan Belgeler
3.İade Talebinin Katma Değer Vergisi Beyannamesinde Gösterilmesi
4.Örnek Uygulama
5.Hizmet İhracatı ile İlgili Muhasebe Kayıtları
6.Nakden veya Mahsuben İadede Sınır ve YMM Süreci

C)İHRAÇ KAYITLI TESLİMLER

1.İhraç Kayıtlı Teslim İstisnasının KDV Kanunundaki Yeri
2.Kimlerin imalatçı Sayılacağı
3.İade İçin Aranan Belgeler
4.Tecil-Terkin Uygulamasının KDV Beyannamesinde Gösterilmesi
5.Örnek Uygulama
6.İhraç Kayıtlı Teslimler ile İlgili Muhasebe Kayıtları
7.Nakden veya Mahsuben İadede Sınır ve YMM Süreci

D)TEVKİFATA TABİ İŞLEMLERDE KDV İADESİ

1.Tevkifata Tabi İşlemler ve Tevkifat Oranları
2.İade İçin Aranan Belgeler
3.Tevkifata Tabi İşlemlerin KDV Beyannamesinde Gösterilmesi
4.Örnek Uygulama
5.Tevkifata Tabi İşlemlerin Muhasebe Kayıtları
6.Nakden veya Mahsuben İadede Sınır ve YMM Süreci

E)KDV İADE İŞLEMLERİNDE ARANAN BELGELER (UYGULAMALI)

1.Yüklenilen KDV Listesinin Oluşturulması
2.İndirilecek KDV Listesinin Oluşturulması
3.Gümrük Beyannamesi Listelerinin Oluşturulması
4.İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosunun Doldurulması
5.İhraç Kayıtlı Satış Faturaları Listesinin Oluşturulması
6.Tevkifatlı Satış Faturaları Listesinin Oluşturulması
7.Standart İade Talep Dilekçesinin Oluşturulması

 

F)YATIRIM TEŞVİK BELGESİNDE İADE


1.Beyan Döneminin Tespiti
2.İade Talep Süreci ve Gerekli Belgeler
3.Örnek Uygulama

G)HIZLANDIRILMIŞ İADE SİSTEMİ (HİS)

1.HİS Uygulaması Kapsamına Girecek Mükellefler
2.HİS Uygulamasında İade Talebi ve Süreçleri
3.HİS Sertifikası Almak İçin Gerekli Şartlar ve HİS Sertifika İptali

H)TEMİNAT KARŞILIĞI İADE UYGULAMASI

1.Teminat Türleri

2.Teminat Miktarı

3.Teminat Mektubu

4.Artırımlı Teminat Uygulaması

 

I) İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMASI SİSTEMİ (İTUS)

1.İTUS Sertifikası Kapsamına Giren Mükellefler

2. İTUS Sertifikası Uygulamasına Göre İade Taleplerinin Yerine Getirilmesi

3. İTUS Sertifikasının İptal edilmesi

 

İ) ÖZEL ESASLAR (KDVİRA RAPORU)

*Özel Esaslara tabi Mükellefler ile Bu Mükelleflerden mal veya hizmet Satın Alan mükelleflerin iadelerinin yapılmasında özellikli durumlar
*İadelerin yerine getirilmesi ve sorunun çözülmesinde izlenecek yolların ortaya konması.
*Genel esaslara geçmenin şartları,
*Özel esaslardaki mükelleflerden mal ve hizmet alımında işlemin gerçekliğinin ispatı
*KDV iadesi kontrol raporunda belirtilen muhtemel hatalar ve çözüm yolları

***KDV iade raporlarının hazırlanması ve rapor hazırlama aşamasında dikkat edilecek hususlar. (Örnek rapor şablonları üzerinden rapor yazma teknikleri)

***Eğitim programımız çerçevesinde tüm iade süreçleri, muhasebe kayıt işlemleri, iade talebi ve/veya tecil-terkin işlemleri ve örnek ile belge ve listeler üzerinden uygulamalı olarak yapılacaktır.

 

 

BİLGİ TALEP VE ÖN KAYIT FORMU Bilgileriniz tarafımıza ulaştıktan sonra müşteri temsilcimiz tarafınızla irtibata geçecektir.