DIŞ TİCARET İŞLEMLERİNDE MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI

Eğitmen SMMM Mücahit YALÇIN
Tarih :  2-3 Kasım 2024 (Cumartesi-Pazar)
Toplam Eğitim Saati  :Saat 10:00-17:00 Arası                              
Telefon : 0533 018 90 04
Yapılacağı Yer : Kadıköy 
Ücreti : 4.500,00 TL +%20 KDV

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİNDE MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI

A)İhracat İşlemleri

*Mal İhracı

*Hizmet İhracı

*Konsinye İhracat

*Geçici İhracat

*Bedelsiz İhracat

*Serbest Bölgeye Yapılan İhracat

*Yolcu Beraberi Teslim ve Bavul Ticareti

*Transit Ticaret

Yukarıda belirtilen ihracat yöntemlerinin mevzuatı,muhasebe kayıtları ve KDV beyannamesinde gösterilmesi eğitimde detaylı anlatılacaktır.

B)İhraç Kayıtlı Mal Teslimi

*İhraç Kayıtlı Mal Teslimi Mevzuat ve Muhasebe Uygulamaları

*İhracatın Gerçekleşmemesi Hali

*İmalatçı Lehine Matrahta Meydana Gelen Değişiklik

*İmlatçı Aleyhine Matrahta Meydana Gelen Değişiklik

*İhraç Kaydıyla Teslim Edilen Malın Geri Gelmesi

C)İthalat İşlemleri

*Gümrük kanununa göre gömrğkten muaf veya müstesna olan eşya

*Geçici ithalat yoluyla getirilen mallar

*Hariçte işleme rejimi kapsamındaki mallar

*Geri gelen eşya kapsamındaki mallar

*Dahilde işleme ve geçici kabul rejimleri kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılan girdilerin temininde tecil-terkin uygulaması

D)İthalat İşlemlerinde ÖTV Uygulaması

*İthalat işleminde ÖTV'ye tabi mallar

*ÖTV'nin vergi dairesine veya gümrük müdürlüğüne ödenmesi

*İşlemlere ait muhasebe kayıtları

E)Mal ve Hizmet ihracında mükellefe tanınan vergisel avantajlar ve uygulama detayları

F)İhracat bedelinin Türkiye'ye getirlmesinde Türk Parasını Koruma Kanunu uygulaması ve özellikli hususlar

G)İhracatta Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu  (KKDF)  

MED AKADEMİ olarak Dış Ticaret İşlemlerinde Vergi ve Muhasebe Uygulamaları Eğitimi ile mesleğimize değer katmak, meslek mensuplarının ve meslek emekçilerinin uzmanlaşmasına katkı sağlamak temel amacımızdır.

BİLGİ TALEP VE ÖN KAYIT FORMU Bilgileriniz tarafımıza ulaştıktan sonra müşteri temsilcimiz tarafınızla irtibata geçecektir.