Sorular ve Cevaplar

Merhaba Osman bey,
Gelir vergisi kanununa göre gayrimenkulün satın alma (iktisap) tarihinden itibaren 5 yıl içinde elden çıkarılması yoluyla salış-satış bedeli arasında ki olumlu fark değer artış kazancı olarak dikkate alınır.Değer artış kazancının ilgili yıl istisnasını aşan kısmı(2017 yılı için 11.000 TL) vergiye konu olacaktır.
Ancak satın alma bedeli üzerinden arttırılmış maliyet bedelinin hesaplanması durumunda vergi matrahında değişiklik olacaktır.

Merhaba Hakan bey,

Arsanızı kat karşılığı bir müteahhitte vermeniz durumunda sizin adınıza bir KDV beyannamesi verme veya KDV ödeme yükümlülüğü doğmaz.

Öte taraftan,arsa olarak iktisap edilen gayrimenkulün üzerine inşaat yapılması gayrimenkulün vasfını değiştirir,yani arsa olan gayri menkul projeye göre konut veya iş yeri olarak tescil edilmiş olacak.

Müteahhit ile yapacağınız kat karşılığı sözleşmeye göre size verilecek olan bağımsız bölümler için,bu bağımsız bölümlerin tapuya tescil tarihinin veya fiilen kullanım tarihinin yeni bir iktisap olarak dikkate alınarak bu tarihten itibaren 5 yıl içinde topluca bir defada aynı kişiye satılması halinde elde edilen gelirin 193 sayılı gelir vergisi kanununa göre;değer artış kazancı, farklı tarihlerde farklı kişilere satılması halinde ise ticari kazanç olarak vergilendirilmesi gerekmektedir.

Servis taşımacılığı faaliyetinde basit usule göre vergi kaydınız varken ikinci bir ticari araç almanız durumunda gerçek usule göre vergilendirilmeniz gerekir.İdarenin bu konudaki yorumu da basit usula tabi olmanın genel şartlarından biri olan ''kendi işinde bir fiil çalışmak bu bulunmak'' hükmünün ihlali olarak değerlendirilmektedir.(GVK md 47)
Ancak, takvim yılı içinde iki aracı kullanarak faaliyette bulunduğunuza ve bir gelir elde ettiğinize (kendiniz tarafından veya işçi çalıştırılarak) dair vergi dairesince bir tespitin bulunmaması ve ikinci aracınızı çok kısa bir süre içerisinde satmanız durumunda ve basit usule tabi olmanın diğer şartlarını taşıdığınız taktirde faaliyetinize yine basit usul hükümlerine göre devam edebilirsiniz.

Merhaba Alp bey,

Bahsetmiş olduğunuz bu teşvik 22 Şubat 2019 tarihli resmi gazetede yayımlanan yasa ile birlikte uygulamaya girmiştir.

A)Teşvikten Yararlanma Şartları:

  1. 01 Şubat 2019 ile 30 Nisan 2019 tarihleri arasında işe alınan personel,
  2. Kadın personel için 18 yaşından büyük olmak,
  3. Erkek personel için 18 yaşından büyük ve 25 yaşından küçük olmak,
  4. İşe alınacak personelin İş Kur kaydının olması,
  5. Son 3 aydır işsiz bir personel olması,
  6. 2018 Ocak-Aralık dönemleri arasında en az sigortalı çalıştırılan aya ait sigortalı sayısına ilave personel olması (Bu konu hakkında lütfen müşavirliğimizden destek alınız)
  7. İşe alınacak personelin an az 9 ay boyunca çalıştırılması (İş kanununa göre işveren için haklı fesih halleri hariç)

 

 

B)Sağlanacak Teşvik Tutarı:

Yukarıda belirttiğim şartları taşıyan personel için;

  1. Personele ait SGK primi hazine tarafından karşılanacak
  2. Personelin işe alındığı ay dâhil 3 aylık süre için prim ödeme gün sayısının 67,36 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar işverene ücret desteği olarak sağlanacaktır. (bu durumda işe alınacak personelin ayın başında işe başlaması daha avantajlı olacak)
  3. Bu ücret desteği işverene nakit olarak ödenmeyecek, SGK prim borçlarına mahsup edilecektir.